29 listopadu 2017

K-Pax: Návrat


Pro blaho těch, kdo se rozhodnou slyšet. V několika aspektech sestavím zprávu o původu svého - ehm - původu.

Materiální existenci jsem si naposledy zajistil v továrně na výrobu autodílů, což uvádím záměrně, neboť tato skutečnost ostře kontrastuje s představou současného duchovního člověka, jímž nejsem. Protože jsem disponován pozemskou myslí, tedy myslí velmi omezenou, vhled do mého původního pozemského záměru mi byl s určitostí odhalen až ve 42 letech mého pozemského věku.

Událo se tak zcela mimo rámec současné moderní spirituality, za prostých okolností, v prostém stavu vědomí během jedné odpolední pracovní směny ve fabrice na autodíly. I když teď si uvědomuji, že něco vzdáleně podobného se událo i docentu Královi... Pracoval jsem u termoplastového lisovacího stroje jako ostatní chlapi - v montérkách a tričku od oleje. Vyjímal jsem hotové výrobky z otevřeného lisu velikosti menší lokomotivy a zase lis zavíral. Pamatuji si živě, že mi ve sluchátkách ne náhodou právě zněla skladba s příznačným názvem Skyfall z posledního Bonda. Pozoruhodná kompozice.

Dveře lisu se automaticky otevřely a já v něm uviděl namísto obvyklých dvou pístů, čtyřdílné lisovací formy o váze cca 400 kg a soustavy chladících trubek a hadic "jiné místo". Popis tohoto místa se vymyká pozemskému jazyku. Viděl jsem místo ve vesmíru, výzkumnou stanici, rozlehlou a nesmírně složité konstrukce. Gigantické plošiny, výsuvná ramena, vysoké budovy nepozemské architektury.

2 NEJVÝRAZNĚJŠÍ ASPEKTY


 1. Vše bylo v odstínech oranžové barvy.
 2. Bytosti, které jsem viděl mi byly svou vřelostí a nadšením tolik blízké, že jsem poznal, že se dívám na svůj pravý domov.

Mám v očích slzy pokaždé, když si na tento zážitek vzpomenu. Celý prostor byl prodchnut optimismem a radostí z objevování. Poznal jsem proč jsem na Zemi a že jsem na Zemi dobrovolně. Mým úkolem byl výzkum pozemského vědomí a všeho, co se týká života v takto materiálně omezené realitě. Mohu zkoumat lidský strach stejně jako lidskou radost, lásku či nenávist nebo "pouze" zrnko písku. Vše se počítá a prospěje stejným dílem, neboť cokoli bude zkoumáno, bude zkoumáno obyvatelem Země. Výzkum všeho, co je.

3. ASPEKT


Hřejivá existence a sounáležitost, do které bylo celé místo ponořeno nepřipouštěly z podstaty věci sebenepřijetí. Jedná se o fenomén, jenž nepřipouští existenci boha či dokonce náboženství. Bůh ve vesmíru není řešen, schází pro něj důvod existence. Vedle nepopsatelného trvajícího, pulzujícího, živoucího pocitu štěstí z bytí, které zažívá každá bytost na místě, které jsem viděl, symbol pro něž máme pozemské slovo "bůh", neexistuje. Dokážete si představit takové duševní rozpoložení? Já jsem si to do té doby nikdy představit nedovedl. Až teď. A ne vždy.


3 důvody proč bych tomu měl věřit:

 1. Zážitek přišel za běžného stavu vědomí bez požití látek ovlivňujících vědomí. Vyjma kafe a cigára o pauze na sváču.
 2. Užívám antidepresiva neboť v běžném vědomí považuji život na Zemi za nesmyslný a krutý. Neznal jsem odpovědi na otázky Co, Proč ani Kdy to skončí. Nikdy bych sám v sobě nebyl schopen vydolovat tak silný pocit hřejivého bezpečí a kreativity, jako jsem měl tam.
 3. Prošel jsem temným obdobím současné západně-východní ezoteriky. S tristní zkušeností a oholen o nemalý peníz zjistiv, že duchovní učitelé a lektoři osobního rozvoje čerpají od sebe navzájem. 

Dnes cítím nemalý soucit s naším pozemským údělem na Zemi, kdy se snaha o přežití snoubí se silným znepokojením se stavem planety, případně celého vesmíru, tedy i se sebou samým. Sám jsem tím prošel.

POSLEDNÍ ASPEKT: 

ZEMĚ NENÍ KARANTÉNNÍ PLANETOU...


...jak jsem sám byl dlouhá léta přesvědčen. Je místem výzkumu, stejně jako celý vesmír.

ZÁVĚRY


Celé vidění trvalo několik vteřin pozemského času. Neumím to vysvětlit, ale viděl jsem, že na "onom místě" čas není.

Termoplastový vstřikovací lis se přede mnou zase zavřel. V rukou jsem držel jeden z hotových výrobků, jenž byl náhle a podivně cizí a velmi nedokonalý. (Přestože parametry kvality stanovené pozemským inženýrem technologem dokonale splňoval.) Já zůstal paralyzován neznámým pocitem štěstí, nadšení a bezpečí. Přece jen to má všechno smysl, jen to teď nevidíme, aby náš pozemský výzkum nebyl "kontaminován" nepozemským vědomím. Až se vrátím, budou všechny výsledky - jejichž hlavní součástí je mé dočasné pozemské nazírání na realitu všeho - přeneseny tam někam do databáze výzkumné stanice v jiném světě. 

Zároveň nemohu potvrdit následující: 
 • že ze stejného místa byli na Zemi vysláni všichni, kdo Zemi žijí
 • název a lokaci místa. Dle zabarvení se samozřejmě nabízí Mars, avšak ani to nemohu potvrdit.
Zároveň se ovšem nabízí dedukce, že z "jiných míst" byli na Zemi vysláni všichni, kdo na Zemi žijí, žili a budou žít.

Každý vjem a klukovský údiv, se kterým teď nahlížím tenhle svět jsou hlavní součástí výzkumu a zároveň pro mne zásadním zdrojem životní energie, s jejímž masivním úbytkem jsem se dosud potýkal. Údiv nad tím, že jsem nejspíš nesmrtelný a že jsou další místa ve vesmíru, kde je život. A ne jen v podobě bakterií... Naše svoboda je nekonečná a nepředstavitelná.

DOPORUČENÝ PLAYLIST:


SOUVIDEJÍCÍ DOTAZY:

 • Smrt
 • Vesmírné cestování / technologie
 • Inteligence
 • Funkce planety Země

Žádné komentáře: